Periodontitt - årsaker, symptomer og behandling

Tannrens er viktig for å unngå marginal periodontitt

Periodontitt er en sykdom som påvirker tannkjøttet og benet rundt tennene. Sykdommen utvikler seg over tid og kan føre til at tennene løsner og til slutt går tapt. Det er en kronisk betennelse i tannkjøttet, og den kan være mild, moderat eller alvorlig. Det er viktig å behandle det tidlig for å unngå at tennene går tapt.

Hva er periodontitt?

Periodontitt er en sykdom som påvirker tannkjøttet og benet rundt tennene. Sykdommen utvikler seg som en følge av bakterier som samler seg i plakk og tannstein langs tannkjøttet. Disse bakteriene irriterer tannkjøttet og fører til betennelse. Hvis betennelsen ikke behandles, kan den føre til at tannkjøttet svekkes og at tennene begynner å løsne.

Årsaker til periodontitt

En av de viktigste årsakene til periodontitt er dårlig munnhygiene. Hvis du ikke børster tennene regelmessig og bruker tanntråd, kan plakk og tannstein bygge seg opp langs tannkjøttet. Disse bakteriene kan irritere tannkjøttet og føre til betennelse.

Røyking og bruk av snus øker også risikoen for å utvikle periodontitt. Disse vanene fører til at plakk og tannstein bygger seg opp raskere, og det kan også gjøre det vanskeligere å fjerne belegget.

En annen risikofaktor for periodontitt er diabetes. Personer med diabetes har økt risiko for å utvikle det, og sykdommen kan også gjøre det vanskeligere å behandle betennelsen.

Periodontala sykdommer

Symptomer på periodontitt

De vanligste symptomene på periodontitt er blødning fra tannkjøttet når du børster tennene, dårlig ånde, tannkjøttet som trekker seg tilbake og løse tenner. Noen pasienter kan også ha smerter i tannkjøttet og rundt tennene.

Hvis du opplever noen av disse symptomene, bør du kontakte tannlegen din så snart som mulig. Jo tidligere sykdommen behandles, jo enklere er det å reversere skadene.

Risikofaktorer for tannkjøttbetennelse

Det finnes en rekke faktorer som øker risikoen for å utvikle tannkjøttbetennelse. Noen av de vanligste risikofaktorene er:

 • Dårlig munnhygiene

 • Røyking og snus

 • Diabetes

 • Alder

 • Kroppsvekt

 • Stress

 • Svekket immunforsvar

 • Bruk av visse medisiner

 • Arvelighet

Grunn av periodontitt, som kan forårsake sykdommer

Hvis du har flere av disse risikofaktorene, kan det øke sjansen for utviklingen av periodontitt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på mulige tegn og kontakte tannlegen din hvis du opplever noen av symptomene nevnt ovenfor.

Utviklingen av tannkjøttbetennelse

Utviklingen av periodontitt kan skje i ulike stadier, fra mild til alvorlig.

Mild periodontitt

Mild periodontitt, også kjent som gingivitt, er den mildeste formen for det. Symptomene på mild tannkjøttbetennelse er blødning fra tannkjøttet når du børster tennene, og tannkjøttet kan også være rødt og hovent.

Moderat periodontitt

Moderat periodontitt er en mer alvorlig form for tannkjøttbetennelse enn gingivitt. Dette er den vanligste formen for periodontitt, og symptomene inkluderer rødt tannkjøtt, dårlig ånde, tannkjøttet som trekker seg tilbake og løse tenner.

Alvorlig tannkjøttbetennelse

Alvorlig periodontitt er den mest alvorlige formen for periodontitt. Symptomene inkluderer blødning fra tannkjøttet, dårlig ånde, tannkjøttet som trekker seg tilbake, løse tenner og dype sprekker i tannkjøttet. Alvorlig tannkjøttbetennelse kan føre til at tennene løsner og til slutt går tapt.

Viktig å blant annet bruke tanntråd for å unngå sykdommer og for at bakterier fjernes og for å opprettholde tannens optimale helse. Oppsøk tannlege for behandling

Plakk og tannstein som årsaker til periodontitt

Plakk og tannstein er den vanligste årsaken til periodontitt. Plakk er en hvit, klebrig film som dannes på tennene, mens tannstein er en hard, gulaktig belegg som dannes når belegg blir liggende på tennene i lengre tid. Plakk og tannstein kan samle seg rundt tannen og tannkjøttet, og de inneholder bakterier som kan irritere tannkjøttet og føre til betennelse.

For å unngå belegg og tannstein, er det viktig å ha god munnhygiene. Dette innebærer å børste tennene minst to ganger om dagen, bruke tanntråd og skylle med munnvann. Det er også viktig å besøke tannlege regelmessig for å få fjernet belegg og tannstein.

Hvis du allerede har periodontitt, kan plakk og tannstein være en viktig årsak til at sykdommen fortsetter å utvikle seg. Det er derfor viktig å få fjernet belegg og tannstein regelmessig for å kontrollere sykdommen og hindre ytterligere skade. En tannlege kan vise deg riktig teknikk for å børste tennene og gi deg andre råd om munnhygiene.

Røyking og periodontitt

Røyking og snus øker risikoen på flere måter. Røyking og snus fører til at plakk og tannstein bygger seg opp raskere, og det kan også gjøre det vanskeligere å fjerne belegget. Røyking og snus kan også hemme sårheling, noe som gjør det vanskeligere å behandle.

Tannens utseende kan i noen tilfeller avsløre gingivitt, det er viktig at du sørger for at bakterier langs tennene og tannkjøtt fjernes

Derfor er det viktig for røykere og snusere å ha god munnhygiene og å besøke tannlege regelmessig for å sjekke tannkjøttet. Tannlegen kan også hjelpe deg med å kvitte deg med røyke- eller snusevanene, noe som kan være en god måte å forebygge periodontitt på.

Diabetes og periodontitt

Personer med diabetes har økt risiko for å utvikle periodontitt. Dette skyldes at diabetes kan påvirke sårhelingen og gjøre det vanskeligere å behandle. Det er derfor viktig for personer med diabetes å ha god munnhygiene og å besøke en tannlege regelmessig for å sjekke tannkjøttet.

God munnhygiene mot periodontitt

En av de viktigste måtene å forebygge er å ha god munnhygiene. Dette innebærer å børste tennene minst to ganger om dagen, bruke tanntråd og skylle med munnvann. Det er også viktig å besøke tannlegen regelmessig for å få fjernet plakk og tannstein.

Tidlig oppdagelse av tannsten og andre tegn gir bedre sjans for mer

Hvis du allerede har periodontitt, er god munnhygiene også viktig for å kontrollere sykdommen og hindre ytterligere skade. Tannlegen din kan vise deg riktig teknikk for å børste tennene og gi deg andre råd om munnhygiene.

Behandling av periodontitt

Behandlingen av periodontitt avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen. Milde symptomer kan behandles med regelmessig tannrensing hos tannlegen og god munnhygiene hjemme.

Moderat periodontitt krever mer inngripende behandling, som tannrensing under lokalbedøvelse og eventuelt bruk av antibiotika. En tannlege kan også vurdere å fjerne tannsten og plakk som har samlet seg.

Alvorlig periodontitt kan kreve kirurgisk behandling for å reparere skadet vev og stabilisere tannen. Det kan inkludere gengivelseskirurgi, pocket reduction surgery og tannfjerning.

Gengivelseskirurgi innebærer å fjerne skadet vev og dekke tannkjøttet med et nytt vev. Pocket reduction surgery innebærer å fjerne skadet vev og redusere dybden av lommene rundt tannen. Tannfjerning er en siste utvei hvis tannen er løs og ikke kan repareres.

Kirurgisk behandling av periodontitt kan være en effektiv måte å behandle sykdommen på, men det er viktig å huske at dette kun er en midlertidig løsning. For å hindre at det kommer tilbake, er det viktig å ha god munnhygiene og å besøke tannlege regelmessig.

Periodontal sykdom behandling kan i flere tilfeller fjernes når man finner årsaken, da kan man unngå at tenner løsner og andre tannkjøtt relaterte sykdommer.

Kirurgisk behandling av periodontitt

I noen tilfeller kan det være nødvendig for å kunne behandle sykdommen. Dette gjelder spesielt hvis tannkjøttet har trukket seg tilbake så mye at tannen er løs, eller hvis det er dype sprekker i tannkjøttet.

De vanligste kirurgiske behandlingsmetodene for periodontitt er:

 • Gengivelseskirurgi: Dette innebærer å fjerne skadet vev og dekke tannkjøttet med et nytt vev.

 • Pocket Reduction Surgery: Dette innebærer å fjerne skadet vev og redusere dybden av lommene rundt tannen.

 • Tannfjerning: I alvorlige tilfeller kan det være nødvendig å fjerne tannen for å behandle periodontitt.

Kirurgi kan være en effektiv måte å behandle sykdommen på, men det er viktig å huske at dette kun er en midlertidig løsning. For å hindre at det kommer tilbake, er det viktig å ha god munnhygiene og å besøke tannlegen regelmessig.

Hos noen pasienter gir periodontal sykdom kronisk ubehag, ofte kan dette ungås dersom det blir avdekket i god tid

Forebygging av tannkjøttbetennelse

Det beste du kan gjøre for å forebygge er å ha god munnhygiene og å besøke tannlegen regelmessig for tannrens. Dette vil bidra til å fjerne plakk og tannstein, og redusere risikoen for å utvikle det.

Det er også viktig å unngå risikofaktorer som røyking og snus, og å holde diabetes under kontroll. Hvis du allerede har periodontitt, er det viktig å følge tannlegens anbefalinger for behandling og å ha god munnhygiene for å kontrollere sykdommen.

Periodontitt kan være en alvorlig sykdom, men den kan behandles og forebygges med god munnhygiene og regelmessig tannlegebesøk. Hvis du opplever symptomer bør du kontakte tannlegen din så snart som mulig for å få behandling.

Bestill time

Fyll ut informasjon så vil en av våre medarbeidere kontakte deg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *